141. Hamburger Classic (A)

  • 5,99
   100 gr
  • 7,99
   100 gr Menü
  • 8,99
   180 gr
  • 13,00
   180 gr Menü

142. Cheeseburger (1, 2, ,A, G)

  • 5,99
   100 gr
  • 7,99
   100 gr Menü
  • 8,99
   180 gr
  • 13,00
   180 gr Menü

143. Chili-Cheeseburger (scharf) (1, 2, A, G)

  • 5,99
   100 gr
  • 7,99
   100 gr Menü
  • 8,99
   180 gr
  • 13,00
   180 gr Menü

144. BBQ-Burger (1, 2, 8, A, G)

  • 5,99
   100 gr
  • 7,99
   100 gr Menü
  • 8,99
   180 gr
  • 13,00
   180 gr Menü

mit Barbecuesauce und Bacon

145. Texasburger

  • 5,99
   100 gr
  • 7,99
   100 gr Menü
  • 8,99
   180 gr
  • 13,00
   180 gr Menü

mit Barbecuesauce und Jalapenos

146. Hawaii Burger (2, 4, A, G, M, N)

  • 5,99
   100 gr
  • 7,99
   100 gr Menü
  • 8,99
   180 gr
  • 13,00
   180 gr Menü

mit saftiger Ananas und Käse

147. Chicken Burger (A)

  • 5,99
   100 gr
  • 7,99
   100 gr Menü
  • 8,99
   180 gr
  • 13,00
   180 gr Menü

148. Veggi Burger

  • 5,99
   100 gr
  • 7,99
   100 gr Menü
  • 8,99
   180 gr
  • 13,00
   180 gr Menü

mit Salsasauce